@ E-mail     
 

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1:

Derneğin adı "Altı Nokta Körler Derneği"dir.

MADDE 2:
Derneğin Genel Merkezi Ankara'dır.
Adresi: Cebeci Erzurum Mahallesi, Geçim Sokak  No:21 Kurtuluş - ANKARA' dır. 
Amblemi, Kırık Beyaz Baston ve Altı Nokta'dan oluşmaktadır.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ
MADDE 3:

Derneğin Başlıca Amacı:

Körlüğe yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması;
Ülkemizdeki körlerin ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki bakımlardan geliştirilmesi yolunda çaba gösterilmesi;
Körlerin çağdaş, demokratik, laik eğitiminin ve düzeylerinin yükseltilmesi ve onların topluma diğer yurttaşlarla eşit haklara ve yaşam standartlarına sahip bireyler olarak tam ve eşit katılımlarının gerçekleştirilmesidir.

MADDE 4:

Dernek 3. maddedeki amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Körlüğe yol açan başlıca nedenler ve önleme yollarını araştırmak, gerekli önlemlerin alınması için ilgililer ve yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmak,

b) Körlerin tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu için ilgili kuruluşlar nezdinde çaba göstermek, yurt çapında göz taramaları yapmak ve yaptırmak,

c)Körlerin her yaş grubundaki ve her düzeydeki sanat, meslek, genel eğitim-öğretim ve
rehabilitasyonları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gereksinimi olan her düzeydeki görmeyen öğrenciyi burs ve kredi olanaklarından yararlandırmak,

d) Körlerin maddi ve manevi istismarına ve negatif ayrımcılığa karşı mücadele etmek,

e) Sesli, braille ve mürekkep baskılı yayınlar çıkartmak, kütüphaneler kurmak; söz konusu yayınların çıkarılmasını ve kütüphanelerin kurulmasını sağlamak,

f) Sportif etkinlikleri desteklemek,

 

g) Devlet sektöründe ve özel sektörde körlerin istihdamı için girişimlerde bulunmak; körler için büfe, gazete bayiliği vb.. işyerleri tahsisine çalışmak, serbest çalışan körlere vergi, kredi gibi kolaylıklar sağlanması için çaba göstermek,

h) Çeşitli amaçlara yönelik, yardım sandığı, döner sermayeli kuruluşlar, yurtlar, pansiyonlar, lokal, özel eğitim merkezleri ve vakıflar kurmak ve işletmek,

i) Dinlenme kampları, huzurevleri, misafirhane gibi sosyal tesisler kurmak ve işletmek,

j) Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan sağlık sorununa katkıda bulunmak amacı ile ayakta ve/veya yatarak sağlık hizmeti sunacak tıp merkezi, poliklinik, teşhis merkezi ve hastaneler açmak, bu konuda faaliyet gösterecek sağlık işletmeleri kurmak;

Açılacak olan tıp merkezi, poliklinik, teşhis merkezi ve hastanelerin faaliyetlerini sürdürecek işletmeler aracılığı ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler ile sağlık hizmeti sunumu anlaşmaları yapmak;
Bu hizmetleri sunma amacıyla her türlü resmi, özel kurum, kuruluş ve gerçek kişiler ile ortaklık, anlaşma ve işbirliği yapmak.

k) Körlere özgü araç ve gereçlerin yurt içinde üretimine çalışmak, üretilmeyenleri yurt dışından getirtmek,


 
   

 

SON DAKİKA HABERLER


Sevdiklerinizi hatırlamak ve onlarla birlikte olduğunuzu hissettirmek için "Derneğimizle el ele" kampanyası kapsamında Şubemiz tarafından hazırlanmış olan kartpostallardan temin edebilirsiniz. Kartlarımızı almak için bizi arayın

 
BAĞIŞLARINIZ İÇİN

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi İktisadi İşletme Hesap Numarası
İş Bankası Kızılay Şb.
4214 - 1718186
IBAN
TR52 0006 4000 0014 2141 7181 86


 
Toplam ziyaretçi: 4361
Aktif ziyaretçi   :
 
Lütfen bizden mail almak istiyorsaniz listeye kaydolunuz...
.........::: © ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ RESMİ WEB SİTESİ :::.........